GATENE FÅR NYE NAVN

Ved innlemmelsen i Christiania måtte de fleste av Rodeløkkas gater skifte navn. Som en forstad , gatenavnene fantes i Christiania og så ledes var "opptatt" ble navneendringer påkrevet. Bare Langgaten og Fjellgaten fikk beholde sine opprinnelige navn fordi disse navnene ikke fantes ellers i byen. Disse to gatenavnene har altså vært uendret siden trehusbyens første tid. Også Verksgaten fikk delvis beholde sitt opprinnelige navn - jeg sier delvis fordi en del av den ble omdøpt til Vardøgaten.

For de øvrige gatenes vedkommende ble Smedgaten, der de tre smedene skal ha bodd, til Tromsøgaten, mens Øvre Tverrgate ble til Hammerfestgaten og Nedre Tverrgate til Solhauggaten.

Vinkelgaten ble til Bodøgaten og Damstredet, der Sofienbergbekken gikk, ble til Snippen. Sist men ikke minst ble Nordregate til Gøteborggaten.

Til tross for de omfattende navneendringer var det svært få endringer i det opprinnelige gatenettet. Bare et par smågater opphørte å eksistere i tiårene etterpå. Den ene het intet mindre enn Henrik Wergelandsgate og er bare funnet i folketellingen i 1875 , med to adresser. Den andre het Skolegaten og var en liten sti mellom Gøteborggaten og Fjellgaten. Den munnet ut i strøkets opprinnelige skolebygning og hadde bare denne adressen. Skolegaten ble omdøpt til Lierveien, men i 1891 hadde ingen hus denne adressen, og da bedriften Colberg og Caspari ble anlagt samme sted, forsvant den.