PASTOR RODE OG HANS SOMMERHUS

Før 1860 eksisterte ikke Rodeløkka. Inntil 1854 var området landlig og ble kalt Collettsløkken. Da kjøpte stiftsprost Fredrik Rode, som kom fra Gjerpen i Telemark, en del av denne av Dælenengen gård for 12 000 spesidaler. Med seg hadde han et lite trehus som han satt opp på sin nye eiendom. Det skulle være hans sommerhus.

Da trehusbebyggelsen senere vokste fram, ble Rodes hus liggende på hjørnet Tromsøgata - Vardøgata, med adresse Tromsøgata 7. Tidliger byantikvar Arno Berg var fascinert av husets arkitektur: " huset er fantastisk morsomt med en grotesk anvendelse av gotiske detaljer kombinert med adskillig barokk og en tanke empire." (Sitat fra bladet Byminner nr. 4, 1988.)

Drøyt hundre år senere sto Rodes hus ubebodd og forfallent i skyggen av et moderne betongbygg, og på 1980-tallet ble det flyttet til en bedre tomt midt i Langgata for å gjøre plass til en ny boligblokk. Det var husets nye eier som besørget dette, i henhold til kommunens klausul for salg av huset.