RODELØKKAS HISTORIE

Selv om Rodeløkka er et av Oslos største og mest homogene trehusområde, er de blitt skrevet mindre om dette strøket enn om Kampen, Vålerenga og Sagene.

Ikke minst dette fikk Solveig I. Martinsen, som var hovedfagsstudent i historie ved Universitetet i Oslo på slutten av 1980-tallet, til å skrive en hovedfagsoppgave om løkkas eldre historie. Oppgavens tittel er "Rodeløkka. En forstad og en bydel (1860-1930)", og den forelå våren 1989.

Morten Fastvold har i ettertid trukket fram hovedoppgaven fra glemselen og skrevet en artikkel basert på blant annet opplysninger fra Martinsens hovedfagsoppgave og noe eget.

Det som følger under er noen utdrag av Fastvolds artikkel og dette gjengis med tillatelse fra forfatteren.

Hele teksten samt mye annet historisk materiale kan leses på hjemmesiden til Rodeløkka vel, adresse: www.rodelokka-vel.info