KONTAKT-INFORMASJON

Styret kan kontaktes på mailadresse:

karlstadgatabl@gmail.com

I hastesaker kan styreleder kontaktes på telefon 91654699