Bestilling av chip

Til alle fellesområder benyttes det nå chip.

Skal du ha ny chip eller melde tap av chip ta kontakt med Vegard Håvik, leilighet 1012.      ( Karlstadgata 6)

Chip som meldes tapt vil bli sperret slik at de ikke kan benyttes av uvedkommende.

Det er viktig at tapt chip meldes inn slik at den kan sperres. Angi farge på chipen når tap meldes,