BRANNINSTRUKS

.

Beboerne plikter:

* Rømningsveier som gallerier, oppganger og loft skal alltid holdes fri for hindringer.

* Brennbare gjenstander skal ikke hensettes i trapperom

* Du er kjent med rømningsveier fra din leilighet

* Det er røykvarsler og slokkeutstyr i din leilighet som er i orden.

Ved brann skal du:

1. VARSLE

Ring brannvesenet - Telefonnr.: 110

Varsle nærmeste naboer.

2. REDDE

Få ut alle som er truet av røyk og brann.

Bistå med evakuering - BRUK IKKE HEISEN -

3. SLOKKE

Hvis mulig, forsøk å slukke med brannslukningsutstyr

4. RØMME

Evakuer bygningen. Lukk dører og vinduer, men ikke lås inngangsdøren til leiligheten.

Samlingspunkt for alle beboere er ved Rodes plass.

5. MØT OG INFORMER BRANNVESENET NÅR DET KOMMER