17 mai 2019

Garasjeporten kan åpnes med mobiltelefonen

Garasjeportåpning med mobiltelefonen

Styret har fått montert garasjeportåpner som kan aktiveres via mobiltelfonen.

For å få tilgang, send mail til styret og opplys om navn, tlf.nr. og leilighetsnummer.

mailadresse: karlstadgatabl@gmail.com