HVORDAN FUNGERER VENTILASJONEN I LEILIGHETEN?

Borettslaget har mekanisk ventilasjonssystem med avtrekksventiler fra kjøkken og våtrom og frisklufttilførsel via spalteventiler over vinduene.

Hold spalteventilene åpne for god frisklufttilførsel og reguler avtrekk på kjøkken og bad i samsvar med ønsket utlufting.

Det er misforstått sparing å stenge ventiler for å redusere strømregningen.

Dårlig ventilering av leiligheten kan skade boligen og gi store vedlikeholdskostnader på sikt, samt utvikle helseplager og sykdommer som astma og allergi for beboerne.

Andelseier har ansvar for vedlikehold og renhold av ventiler og kanaler, samt utbedring av eventuelle skader som en følge av dårlig ventilasjon.

Det er IKKE tillatt å forandre ventilasjonssystemet i leiligheten uten godkjenning fra styret, og det er forbudt å montere nye ventilkanaler gjennom fasadevegger.

Det er heller ikke tillatt å koble kjøkkenvifte/avtrekksvifte til avtrekksventilen på kjøkkendet.