KAN GARASJEPLASS LEIES/LEIES UT?

Garasjeplassen skal kun benyttes etter vedtatte husordensregler.

Garasjeplass kan leies ut, men styret må godkjenne utleien og ha opplysninger om hvem leietaker er.