KAN JEG HA KJÆLEDYR?

Det er anledning til å ha dyr i borettslaget.

De som har dyr må rette seg etter offentlige vedtekter også på borettslagets område.

Det er IKKE anledning til å lufte hunder i bakgården, hunden skal holdes i bånd og eier må påse at hunden ikke gjør fra seg i bakgården.