Endret: 3 jan 2019     Opprettet: 5 mar 2015

MONTERING AV ELBIL KONTAKT PÅ PARKERINGSPLASS

I januar 2018 oppgraderes infrastrukturen i garasjeanlegget slik at er lagt tilrette for at alle som ønsker det kan montere ladepunkt for elbil.

Søknad om montering sendes styret på mailadresse karlstadgatbl.gmail.com.  Svaret fra styret vil inneholde nødvendig informasjon mht bestilling, pris osv.