POSTKASSESKILT OG SKILT TIL RINGETABLÅ

Ved nyinnflytting bestiller styreleder postkasseskilt og skilt til ringetablå.

Postkasseskiltet kan ha navn med inntil 27 tegn.

Det er viktig at styreleder så raskt som mulig gis melding om hvilke navn

som skal stå på skiltet.

Ved utleie skal utleieforholdet godkjennes av styret, det bør samtidig gis

beskjed om hvilke navn det skal bestilles postkasseskilt til.

Det er ikke anledning til å sette opp egenproduserte skilt/lapper på postkasser

eller ringetablå.