9 mai 2018

Tips til både nye og gamle beboere

Tips til både nye og gamle beboere

OPPUSSING

Skal dere igang med oppussing av leiligheten så gjelder noen regler.

Dreier det seg om støyende arbeider som kan berøre naboen så skal det varsles minst en uke før arbeidet igangsettes. Varselet skal settes opp i begge oppgangenes første etasje samt mailes til styrets mailadresse karlstadgatabl@gmail.com slik at styret kan sende ut varselet også pr. mail.  Varselet skal inneholde opplysninger om hvilken leilighet dette gjelder, leilighetsnummer og etasje, hvem som eier leiligheten, hvilke periode det støyende arbeidet forventes å vare samt hvem som kan kontaktes (navn,tlf.nr.).

Ifølge husordensreglene er det kun tillatt med boring og banking mellom kl. 0800-1930 på hverdager.

Andelseier står også som ansvarlig for at fellesområder ikke forsøples med byggeavfall/rester. Eventuelt søl i heis, trapper eller svalganger er andelseier er ansvar og andelseier må selv sørge for rengjøring.  Er det et firma som står for oppussingen er andelseier likevel ansvarlig, og må sørge for at nødvendig renhold av søl på fellesområder skjer.

SØPPEL/AVFALLSHÅNDTERING

I borettslaget har vi kildesortering og de blå og grønne posene skal benyttes.  Posene kan hentes på Kiwi eller på Sofienberg minimiljøstasjon rett over på andre siden av Helgesensgate. Det er kun anledning til å kaste ordinært avfall i søppelrommet.  Ved rennende matavfall bes det benytte dobbel pose for å unngå søl langs gallerier, oppganger, heis osv.Og bruk dobbel knute på posene.

Farlig avfall så som malingsbokser, batterier, lysrør/lyspærer osv skal leveres til miljøstasjonen. Det samme gjelder øvrige ting som ikke omfattes av begrepet husholdsavfall, dvs møbler, tørkestativ, bilder, paller osv.  Dette må eier selv bære over på miljøstasjonen. 

Miljøstasjonen er åpen mandag - fredag kl. 0800-1400 og tirsdag og torsdag også 1700-2000.

Flasker og bokser kan kastes i container som står ved Rohdes Plass (Karlstadgatesiden av blokka).  Der står også container for gjenbruk av klær og sko.

Det er ifølge husordensreglene IKKE tillatt å benytte garasjeplassene til oppbevaring av løsøsre. Og det er heller ikke tillatt å sette ting utenfor bodene på loftet.

INNFLYTTING

Ved innflytting må informasjon i heis og på dør inn til garasje mht dørpumpe leses slik at vi unngår unødvendig stans av heis eller ødelagt dørlukker.  Garasjeporten kan åpnes fra utsiden med chipleser på vegg venstre side.  Er det behov for at garasjeporten skal stå opp mens bil lesses av, sett trafikkkjeglen rett under porten, da vil den bli stående åpen.  Forlates garasjen skal garasjeporten lukkes.  Fra innsiden kan garasjeporten åpnes ved å trykke på svart knapp på vegg ventre side.  IKKE RØR SNORENE I TAKET !

Er det behov for å kjøre flyttebil inn i bakgården for avlessing, ta kontakt med styret for å få låst opp porten i bakgården.  Vær oppmerksom på at veien gjennom nabogår er smal og det er ikke plass til veldig stor bil.