VASKERIET

BRUK AV VASKERIET

Vaskeriet kan benyttes til følgende tider:

hverdager

kl. 0800 - 1100

kl. 1100 - 1400

kl. 1400 - 1700

kl. 1700 - 2000

Lørdag

kl. 0800 - 1100

kl. 1100 - 1400

Søndager og helligdager skal vaskeriet ikke benyttes - stengt

Pollettene til maskinene koster kr. 20,- og kan kjøpes hos:

Ann-Mari Sletta leilighet 2001

Anne Dahl leilighet 3011

Før bruk skal:

Leilighet og navn noteres i loggbok.

Det bes om at vasketidene respektere.

Følg veiledningen for riktig bruk av maskinene.

Etter bruk skal:

Lofilter i tørketrommel gjøres rent (nedre rom)

Gulvet vaskes.

Slukk lyset og lås døren.

Ved feil og mangler kontakt vaktmester tlf. 22 38 46 89