Endret: 30 jun 2019     Opprettet: 9 nov 2018

Informasjon om ladepunkt for elbil

Informasjon om ladepunkt for elbil

Beboere i Karlstadgata borettslag har mulighet til å montere ladekontakt for elbil på sin parkeringsplass i garasjen.

Pris for montering av Salto ladekontakt ligger pr juli 2019 på kr 18 562,50 inkl mva. 

Det tas forbehold om senere endring i pris.

Styret har bestemt at utgiftene til strøm på ladepunktene skal belastes brukerne med et fast beløp, pt kr 300 pr. måned,  som vil krevet inn sammen med husleia.  

De som ønsker ladepunkt må søke styret om dette og deretter undertegne en kontrakt med borettslaget om bruk av ladepunktet og betaling.

styret

Karlstadgata borettslag