7 nov 2019

Nye regler om korttidsutleie i borettslag

Fra og med 1.1.2020 gjelder nye regler for korttidsutleie

Fra og med 1.1.2020 gjelder nye regler om korttidsutleie i borettslag. Korttidsutleie defineres som utleie under 30 dager. For borettslag gis andelseier en rett til korttidsutleie i inntil 30 dager pr år. For ordens skyld må det presiseres at dersom korttidsutleien medfører urimelig sjenanse eller ulempe for noen kan dette følges opp som mislighold og gi grunnlag for de vanlige sanksjoner mot dette.