17 jun 2019

Oppussingsarbeider sommeren 2019

Oppussingsarbeider sommeren 2019

Følgende vedlikeholdsoppgaver skal utføres i løpet av sommeren:

portalene ved uteplassene til leilighetene i 1.etasje skal repareres og males. Villvinen som henger på portalene vil bli løftet av og satt på plass etter at portalene er ferdige rehabilitert.

 

fasaden mot Karlstadgata skal vaskes og noen betongskader skal repareres. Og i begynnelsen av august vil fasaden bli malt.

 

det samme gjelder innerste delen av Karlstadgata 6 mot nabogården. Her skal villvinen fjernes og betongskader pusses og fasaden males. Dette gjelder den delen som omfatter leilighetene 1014, 3014 og 4014.