28 jun 2017

Rehabilitering av svalgang 3.etasje Karlstadgata 6

Svalgangen i 3. etasje Karlstadgata 6 skal rehabiliteres.

Svalgangen i 3. etasje i Karlstadgata 6 skal rehabiliteres. Allerede 30.6.17 starter arbeidet med å pigge opp svalgangsgulvet og deretter skal det legges ny membran og sluk skal rehabiliteres. Etter dette skal det legges ny støp på gulvet.  Dette siste vil skje i samråd med aktuelle beboere.